Co plánujeme na rok 2018?

V rámci nových webových stránek města Klimkovice se nyní veškeré aktualizace přesunuje na novou adresu:
knihovna.mesto-klimkovice.cz/


V roce 2018 nás bude provázet celoroční projekt s názvem " Osudové osmičky", který budeme realizovat ve spolupráci s kulturním a informačním centrem, místními spolky a organizacemi. Budeme připomínat důležité události, které ovlivnily nejen dějiny našeho města, ale i celého českého státu.
 
 • pravidelné návštěvní dny dětí z MŠ a ZŠ z Klimkovic a blízkého okolí
 • zahájení projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
 • Březen - měsíc čtenářů
 • projekt " Hádej, kdo mi dnes bude číst ... cyklus pohádkových čtení se zajímavými osobnostmi
 • projekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka (určeno pro první ročníky ZŠ Klimkovice) slavnostní ukončení proběhne 13. června
 • 19. května - projekt ZUŠ Osudové osmičky - kino Panorama
 • 15. června - Zámecká literární noc - klimkovický zámek
 • Kniholympiáda - soutěžní klání mezi družstvy v Paskově
 • Týden knihoven 2018
 • 17. října bude vernisáží zahájena výstava Osudové dny české státnosti, Kostel Nejsvětejší Trojice Klimkovice, doprovodné a edukační programy
 • Den pro dětskou knihu
                  

 

 

 

Kontakt

Městská knihovna Klimkovice Lidická 5
Klimkovice
742 83
tel. 556 420 118 knihovna@mesto-klimkovice.cz